Veiklos sritys

2015 12 31

Bibliotekos veiklos sritys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. 2 redakcija (EVRK 2 red.)

91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla

 
Biblioteka yra Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) narė.