Darbo užmokestis

2018 12 28

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480“ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976):

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

 2018 m.
I ketvirtis

2018 m. II ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

2018 m. IV ketvirtis

Direktorius                                      

1

1153 1153 1153 1153

Specialistas (vyr. metodininkas
bibliotekinei veiklai,
vyr. bibliotekininkas kultūrinei-edukacinei veiklai, vyr. bibliotekininkas projektinei veiklai, dailininkas)

5

722 722 722 722

Skyriaus/filialo vedėjas

9

707 707 707 707

Vyresnysis bibliotekininkas

23

608 608 608 608

Vyriausiasis bibliotekininkas  

2

619 619 619 619

Vyresnysis bibliografas  

2

621 621 621 621

Vyr. buhalteris, apskaitininkas, 

2

631 631 631 631

Ūkio dalies vedėjas,
sekretorius-archyvaras, kompiuterinių sistemų inžinierius

2

588 588 588 588

Darbininkas, vairuotojas                        

3

427 427 427 427

Valytojas

4

400 400 400 400