Veikla

2018 10 22

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka visiems vartotojams prieinama kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, organizuojanti gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

  • Užtikrinti kuo didesnį informacijos prieinamumą.
  • Diegti naujas technologijas ir suteikti daugiau kompiuterizuotų darbo vietų skaitytojams ir darbuotojams.
  • Sudaryti galimybę naudotis laisva prieiga prie Interneto, elektroninių katalogų ir duomenų bazių.
  • Teikti specialias paslaugas tikslinėms vartotojų grupėms.
  • Organizuoti kultūrinius renginius, susijusius su knyga ir skaityba, rūpintis kraštotyra ir kultūros paveldo išsaugojimu.
  • Kelti darbuotojų kvalifikaciją.
  • Bendradarbiauti su miesto ir šalies kultūros bei švietimo įstaigomis.


Bibliotekoje dirba 53 darbuotojai. Profesionalių bibliotekininkų yra 40. Komplektuojamas universalus dokumentų fondas, atsižvelgiant į savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei gyventojų poreikius, pirmenybė teikiama originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai, bei informaciniams leidiniams.


Bibliotekoje skaito 11 772 skaitytojai. Per metus čia pabuvoja 180 928 tūkst. lankytojų. Jų informaciniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti sukauptas 223 590 egz. dokumentų fondas, prenumeruojami 58 pavadinimų periodiniai leidiniai. Bibliotekoje yra 136 kompiuterizuotų darbo vietų, 80 iš jų skirtos skaitytojams.


Biblioteka yra Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) narė.