TBA

2013 08 20

TBA (Tarpbibliotekinis abonementas)


Tarpbibliotekinis abonementas – tai galimybė užsisakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų Lietuvos bibliotekų. Visas leidinių persiuntimo pašto išlaidas apmoka vartotojas.
Paslaugos teikiamos bibliotekos skyriuose, aptarnaujančiuose skaitytojus, ir filialuose.