Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

2013 01 03

                                                                                                  

                                                                          PATVIRTINTA
                                                                          Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
                                                                          direktoriaus 2010 m. lapkričio 24 d.
                                                                          įsakymu Nr. V-138

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę.

2. Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) Bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai.

3. Bibliotekoje esantys vartotojams skirti kompiuteriai naudojami:

3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose;

3.2. darbui su Microsoft Office programomis;

3.3. kompiuteriniams žaidimams (išskyrus Bibliografijos-informacijos skyriuje);

3.4. elektroniniam paštui.

4. Nemokantiems savarankiškai susirasti reikalingą informaciją internete suteikiamos bibliotekininko konsultacijos, rengiami individualūs ir grupių mokymai.

5. Vartotojas gali naudotis tik Bibliotekos įdiegtomis programomis.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

6. Bibliotekose, kuriose veikia projekto „Bibliotekos pažangai" viešoji interneto prieiga, vartotojui suteikiami prisijungimo duomenys.

7. Naudotis kompiuteriais ir internetu gali visi Bibliotekos vartotojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis.

8. Bibliotekos darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą.

9. Vartotojai prie kompiuterio dirba po vieną.

10. Iš anksto užsiregistravusių vartotojų aptarnavimas:

10.1. vartotojas gali iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio, apie tai žodžiu ar telefonu pranešęs Bibliotekos darbuotojui ir su juo suderinęs tikslų laiką;

10.2. vartotojas iš anksto gali rezervuoti 2 valandas per savaitę (kompiuteriniams žaidimams 1 valandą per savaitę);

10.3. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ar internetu ilgiau.

11. Vartotojų aptarnavimas be išankstinės registracijos:

11.1. vartotojas, iš anksto nerezervavęs darbo vietos, naudotis kompiuteriais ir internetu gali tuo laiku, kai yra laisvų kompiuterių;

11.2. jei susidaro eilė vartotojų be išankstinės registracijos, laikas prie kompiuterio ribojamas: 1 valanda 1 vartotojui;

11.3. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ir internetu ilgiau.

12. Projekto „Bibliotekos pažangai" viešojoje interneto prieigoje vartotojas pasinaudojęs reikiamą laiką kompiuteriu turi būtinai atsijungti, kad po jo prisėdęs vartotojas nesinaudotų jo prisijungimo duomenimis. Norint atsijungti darbalaukyje vartotojas turi nuspausti specialų „Išėjimo" mygtuką.

13. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki bibliotekos darbo laiko pabaigos.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS

14. Vartotojas turi teisę:

14.1. iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio;

14.2. naudotis bibliotekininko pagalba ieškodamas informacijos internete;

14.3. įsirašyti surinktą informaciją į savo atsineštą laikmeną;

14.4. naudotis Bibliotekoje teikiamomis mokamomis paslaugomis (dokumentų spausdinimas, skenavimas, kopijavimas ir įrišimas);

14.5. naudotis "Skype" programa garsiniams pokalbiams, bet ne ilgiau negu 15 min., stengiantis, kad pokalbis netrukdytų kitų vartotojų darbui (2012 m. gruodžio 20 d. bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-111).

15. Vartotojas neturi teisės:

15.1. naudotis internetu ne informacijos paieškos tikslais (išskyrus žaidimus, interneto diskusijų forumus, pokalbių svetaines ir elektroninį paštą);

15.2. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją;

15.3. įrašyti savo laikmenų duomenis į Bibliotekos kompiuterio C diską;

15.4. keisti darbo vietą prie kito kompiuterio, prieš tai neatsiklausęs Bibliotekos darbuotojo;

15.5. savavališkai instaliuoti atsisiųstas programas;

15.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

15.7. savavališkai taisyti ar išjungti kompiuterį.

IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

16. Vartotojai, naudodamiesi interneto ir kitomis kompiuterinėmis paslaugomis, privalo laikytis šių Taisyklių.

17. Projekto „Bibliotekos pažangai" viešojoje interneto prieigoje vartotojui, nusižengusiam naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklėms, darbuotojas gali uždrausti toliau naudotis kompiuteriu arba tam tikram laikui užblokuoti galimybę vartotojui jungtis prie viešosios prieigos kompiuterių. Vartotojui bus parodytas perspėjimas, kad jam skirta šiek tiek laiko užbaigti savo daromus darbus, o jam išsekus, jis bus atjungtas. Atblokuoti vartotoją galimą bet kuriuo metu.