Misija ir vizija

2012 05 03

Bibliotekos vizija: tapti modernia, šiuolaikiška biblioteka, atitinkančia bendruomenės poreikius.

Bibliotekos misija:

  • kaupti, tvarkyti ir saugoti visą kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją;
  • sudaryti sąlygas visuomenei naudotis šia informacija;
  • patenkinti bendruomenės informacinius poreikius.